Jdi na obsah Jdi na menu

Lidé snění

       ≡ Nauky  » Lidé snění
 

Lidé snění

Každý národ žije svůj sen – Lewis Mumford
       Lidé snění je zde můj pracovní název pro Aborigince v Austrálii a Maory na Novém Zélandu. 

Strážci dlouhého šedého mraku
       Aotaeroa znamená v maorštině „Země dlouhého šedého mraku“. Toto jméno si Nový Zéland vysloužil díky magické mlze, která obklopuje jeho kopce a vrcholky snad pořád a do níž byl zahalen, už když Maoři poprvé připlouvali k jeho břehům. Z bájné země Hawaiki kdesi na východě se zhruba od roku 1300 postupně plavili přes Tichý oceán až na Nový Zéland. Zde začali rozvíjet osobitou kulturu, jež musela po roce 1800 čelit náporu britské kolonizace.

Aboriginci nevlastní zemi – oni k ní patří.
       Život v Austrálii se před příchodem Britů řídil tradičními pravidly, označovanými jako Law. Pravidla stanovená již v čase snění nebo v čase předků,
tedy v bájné době, vycházela z pevné vazby člověka k přírodě a konkrétně k území, ze kterého pocházel.
       Kmen měl nárok na to území, na němž jistou dobu pobýval (native title). Law nebo customary law (zvykové právo) se předávalo z generace
na generaci hlavně pomocí rituálu – uctíváním posvátných míst, hudbou, tancem, malbou po těle i skalách a také díky ústní tradici.
Zvykové právo se však netýkalo pouze samotného rituálu, ale běžného lidského chování a hospodaření nebo rozdělení úloh muže a ženy.
       Každá skupina mohla mít vlastní pravidla, stejně jako jazyk, vždy však existovala určitá podobnost. Tradiční zákon obsahoval podobné zásady
jako Desatero, tedy zákaz vraždy, incestu, znásilnění, svatokrádeže, krádeže, křivého slova i zanedbávání rituální povinnosti. Týkal se však i menších, 
ovšem závažných prohřešků, jako je neposkytnutí potravy, zanedbávání důležitých vztahů a absence předávání znalostí dalším generacím.
      Jestliže veškeré sociální chování probíhalo na veřejnosti, o provinění se dozvěděla celá komunita a i trest byl vykonán před zraky ostatních.
Trest měl různé podoby, od veřejného zesměšnění, poranění, magie až po usmrcení. Hlavní rozhodovací moc měli stařešinové, tedy ti nejmoudřejší
a nejvíc seznámení s tradičním věděním, které nenáleželo automaticky všem.

Každý člověk, stejně jako každá věc, je unikát – Moudrost je přítomna v každém a ve všem.
       Náboženství lidí snění je dnes kombinací jejich tradiční víry a víry křesťanské, kterou přinesli misionáři. Na jedné straně tak stojí ceremonie,
příběhy snění, tradiční hodnoty i způsob života, na druhé pak vliv křesťanství, které přinesli a hojně od dob kolonizace prosazovali Britové.
       Zatímco koloniální badatelé v 19. století upírali chování původních obyvatel jakýkoli náznak spirituality, dle nových studií jsou australští domorodci spojováni s první formou náboženství vůbec – a co více, s jeho praktikováním více než 40 tisíc let zpátky. Ukázalo se, že kromě víry v množství přírodních sil nabízelo jejich náboženství rovněž odpovědi na univerzální otázky lidské existence. Ústřední místo v myšlení Aboriginců zaujímají duchové předků,
a především Země, z níž všechno pochází.

                                                                      Výňatky z knihy Jany Kulhánkové LIDÉ DUHOVÉHO HADA A STRÁŽCI DLOUHÉHO ŠEDÉHO MRAKU
                                                                      (mimořádně zajímavé jsou poznámky na konci knihy).

Snění

       Snění je velice významný stav mysli člověka. Je to stav při kterém dochází k poklesu mozkových vln na nižší frekvence alfa až theta.
Při těchto frekvencích – dnes říkáme při meditaci dochází k mnoha zásadním fenoménům – spontánně přicházející obrazy, zvuky a pocity jsou odpovědí Moudrosti našeho Vesmíru na aktuální problémy zatěžující mysl. Edison většinu svých vynálezů učinil v okamžiku usínání.
Osho označuje hlavu prázdnou od světských myšlenek jako Boží dílnu.
       S postupující kvalitou a hloubkou meditace přichází do těla velké množství světla obsahujícího moudrost, což způsobuje regeneraci zdraví.
Schopnost setrvávat myslí v tomto meditativním stavu přináší jasnozření, jasnoslyšení, jasnoznalost a mnohé sidhické schopnosti.
       Lidé snění byli svým způsobem života a napojením na vesmírnou moudrost jakýmisi správci – uchovávatelé a kronikáři moudrosti Země a lidí.
Byli si těchto vlastností a pro život nezastupitelné moudrosti vesmírné energie plně vědomi a než by se nechali učit anglicky (ztratili by meditativní funkční
a na vesmírnou moudrost napojený a vnější realitu utvářející stav snění) raději se nechali zabít.
       Stav snění je skutečným životem a vnější hmotná realita je jen pouhým odrazem tohoto stavu. Jejich vzájemná komunikace nesouvisela s jejich mozkem, ale propojení bylo realizováno posvátným místem v srdcích. Posvátné místo v srdci je prostorem, kde může být vědomě tvořena realita tohoto světa, zvláště pokud je to tvoření v souladu s aktuálním cílem našeho Stvořitele. 

 

Učení

       Učení lidí snění se dostalo do Čech a dalších zemí Evropy mimo jiné s turné seminářů, které prováděli Milan Bodák (Čech) a Mary Bodáková (Maorka)
pod názvem firmy Zlatá mysl. Úspěšný absolvent si vyzkoušel přechod bosýma nohama přes oheň a pokud zvládl rozsah učení, pak mohl dokázat využívat
nekonečného dobra niterných hladin ve své pracovně mysli, umístěné v realitě adekvátní realitě jadérka srdce. Mohl si do pracovny zvát lidi a dozvědět
se zde od nich Pravdu. (nenechte se oklamat vnějším projevem věcí). Mohl pochopit, že každá myšlenka je jemnohmotnou bytostí, která se snaží svou silou přežít a také se realizovat do hmoty. Naučil se používat barvy pro své uzdravení.
       Mohl se stát, jak se dnes říká vědomým tvůrcem své reality. Učení jednoznačně prezentovalo nadřazenost informačního světa nad světem energetickým
a hmotným. Hlavní součástí učení byla práce s barvami světelného toku moudrosti – s barvami duhy. Učení bylo orientováno nejen ku prospěchu jedince,
ale především ku prospěchu Země a Vesmíru kde žijeme. Jedním z pokračovatelů učení Zlaté Mysli je dnešní Modrá Alfa.
       Zlatá Mysl také vydala tenkou knížečku "Pohádka o chlupáčích", ve které byl v pohádkové podobě vysvětleno skutečné obětí s druhou osobou.
Během obětí měla být sdílena skutečná Láska s vědomím dávat a nikdy brát zpět. Stejné chlupáče byly vyučovány na kurzech Reiki, kde bylo řečeno,
že pro udržení plnosti světla v těle by takových chlupáčů měl dát člověk během každého dne čtyřicet. 
       Richard Bartlett ve své knize Matrix energetics popisuje základní techniku kvantového doteku opět s vědomým používáním informace.
Techniku při níž je projevena potřeba předat nějaké části lidského těla (vlastního či cizího, nablízko či nadálku) vlastnost zdraví – je to vlastně požadavek vyslaný k nejvyšší moudrosti vesmíru a následně uvolnění celého procesu tak, aby tu vlastnost mohl do cíle předat nejvyšší fenomén našeho vesmíru sám.
       Pokud spojíme rozsah učení lidí snění s dnes známými technikami kvantování, pak současné "prosperující" guru společnosti jen zcela vyjímečně překračují tento rámec.             
 

Strom života

       Učení je lidem předáváno prostřednictvím Arakdie Naumoviče Petrova, který byl Bohem našeho Vesmíru vybrán jako prostředník.
Hlavním důvodem tohoto předávání je snaha zachránit Zemi a lidstvo před následky současného soutěživého myšlení, před následky manipulace
s informacemi a před následky obchodního pojetí většiny aktivit.
       Učení Stromu života překračuje mnohonásobně kvalitou obsahu svých meditací většinu dnešních prodávaných umění. V rámci Božského rámce
a znalosti informačního světa po deseti letech ověřování v praxi léčením všech druhů nemocí za pomocí koncentračních technik jasnozřivým kolektivem
se používají mnohé techniky z moudrosti Taoismu, Buddhismu, Snění.
       Ovšem vše má profesionální obsah převzatý od nejvyššího fenoménu našeho vesmíru. Poskytovaný sortiment technik pomáhá posunout člověka
z jakéhokoli stavu do stavu lepšího a pomáhá pěstovat důležité základní vlastnosti. Neukazuje jen výsledek, ale také jeho smysl a cestu k němu.              
 

Síla snění a koncentrace, síla slova

       Bodákovi měli v Austrálii farmu, kde se syn projížděl nahý na koni. Když byl s Bodákovými u maminky Milana v Liberci, užíval si nahý sněhu a Milanova maminka to viděla. "Jen ať se nenastydne!" řekla a Milan jí odpověděl: "Jenom mu to maminko prosím neříkejte!"

Když syn v Liberci při bruslení narazil hlavou do mantinelu a odvezli ho do nemocnice s otřesem mozku, Milan se svým týmem ho z nemocnice odvezli,
působili na něj ve skupině a po tomto zásahu šel syn zase bruslit.

Marie Morganová ve svých knihách o protinožcích popisuje, jak lidé snění silou svého snění vyléčili otevřenou zlomeninu nohy tím, že ji přemluvili,
aby si vzpomněla, jak vypadala před úrazem.

       Natálie Zolotarevna zvládla zahojení otevřeného úrazu provést na dálku během převozu do vzdálené nemocnice.

       Ve světě se dělal pokus na velkém počtu lidí, kdy jim nanášeli na nosní sliznici velice virulentní kmen chřipky. Onemocněl jen malý počet lidí a byli to 
právě jen ti, kterým se to řeklo.

Ve světle těchto událostí lze pochopit doporučení Milana: Nečtěte noviny, neposlouchejte zprávy, nedívejte se na televizi. Brandon Bays, když zjistila,
že má v břišní dutině rakovinový nádor velikosti míče, vzdálila se na dobu až do uzdravení od všech, kteří by jí svým slovem mohli tento proces narušit.

Ani jednotliví guru (to je každý, kdo svým učením ovlivňuje někoho jiného) nejsou bez vad a mnohdy řeknou něco, co žáka v jeho nadšení
a rozhodnutí zabrzdí, nebo zastaví, co žákovi silně poškodí vnímaný charakter svůj, nebo mistrův. Pravdu je třeba hledat uvnitř a proti vnějším projevům 
je potřeba se obrnit a uvolnit všechny takovéto informace navždy ze své hlavy. Soustředění na vady mistrů a vady učení posiluje tyto vady v naší realitě.
Každé učení, každý seminář, každé setkání je bohatá tabule informací a je naprosto nezbytné brát si z té tabule jen to, co nám prospívá.
 

Duhový had

       Uctívaný Duhový had na přiloženém obrázku má trojitý jazyk stejně, jako je ve vrcholu jiných zobrazení stromu života trojice.
Na druhém obrázku je vidět mezi rohy býka jednu oktávu strun, což odpovídá sedmi barvám duhy. Také světlo centrálního kanálu, které vyživuje nás, popřípadě přímo naše buňky, obsahuje sedm barev duhy. Také světelná komunikace v našich tělech probíhá signály v barvách duhy..