Jdi na obsah Jdi na menu

Knihy – Caitlín Matthewsová – Zpívej své duši na cestě domů

       ≡ Nauky | ≡ Knihy  » Caitlín Matthewsová – Zpívej své duši na cestě domů – šamanismus pro současného člověka
 

 

 

keltske-duchovni-tra-126577.jpg zpivej.jpg big_keltske-ritualy-260865--1-.jpg l72612.jpg matthews-caitlin-a-john-mala-kniha-keltske-nauky-0.jpg.big.jpg vftx1zinsdn_z4ge3xhwbq_john-a-caitlein-matthews-pref-kan-b-jky.jpg
Caitlin Matthews pracuje cca od roku 1967 jako šamanka.Kniha nevychovává nové šamany, ale léčí nemoci ztraceného vztahu k duši a učí žít šamanským způsobem.
Šamanismus existoval od počátku časů. Šaman je člověk – muž nebo žena – který umí vstoupit do jiných stavů vědomí podle své vůle
a cestovat v duchu mezi tímto světem a jinými světy, aby našel způsob léčení či radu a pomoc pro sebe i pro jiné a aby je uplatnil v tomto světě.
Kdo se rozhodne stát šamanem, aby podpořil vlastní ego, nebude mít úspěch.
Jednou z velkých radostí práce šamana je svoboda při opětném získávání vnitřního prostoru vesmíru.

Šamanů (duchovních učitelů), kterým chybí nezištnost, je třeba se velmi obávat.
Když se poprvé setkáme s postoji domorodých lidí, naše západní názory jsou stavěny vzhůru nohama,
neboť pro tyto lidi nejsou peníze důležitým předpokladem, aby byl člověk uznáván.
Ústní učení má větší platnost, než psané slovo a poselství jiných světů je přijímáno s úctou.
Domorodé společnosti se oprávněně obávají šamanů, bez skrupulí předvádějících osobní spřízněnost s mocí, nebo znalostmi a přivlastňující si je.
Tak působí čarodějové, fanatici a manipulátoři: zkrášlují si vlastní cestu na kosmické síti místo toho, aby byli její součástí.


Než začnete učit, pomáhat nebo radit druhým, musíte mít zmapovány jemné světy na základě vlastních zkušeností.

Šaman cestuje do tří světů:

Střední svět: Posaďte na chvíli na zem a představte se jí. Při vydechování vypouštějte svůj dech do země – ať vás země dýchá.
Nemusí to být krásné místo, ale takové, kde byla půda ponechána sama sobě. Dotkněte se země a pozdravte ji.
Jak by bylo báječné, kdyby byl člověk hoden naslouchat písni trávy.             

Dolní svět je spojený (i když ne výlučně) s předky, se začátky a s minulostí
a je dobrým místem k prověření kořenů něčeho, nebo k napravení nevyváženosti, která je výsledkem minulé příčiny a následku.
Náboženství patřičným způsobem zatarasila dveře mezi světy,
bez správné kosmologické informace a bez nedualistického rámce jako východiska cesty je nelze otevřít.

Horní svět je spojený (i když ne výlučně) s budoucností, s možností a s výsledkem.
Přílišná závislost na horním světě pěstuje lidi nesnášející stín a žijící jen pro Světlo.
Názor takových lidí na Horní svět je stejně falešný, jako jakákoli křesťanská představa o Dolním světě jako o Peklu.

Když cestujeme do horního světa, objevujeme mnoho věcí a musíme pak navždy se získanými znalostmi žít.
Proto je důležité mít vyrovnaný život a dobře podložené znalosti dolního a středního světa, než se vydáme do světa horního.
Naším úkolem není manipulovat vesmírem podle naší vize, ale zdravým způsobem se spojovat s kosmickou sítí,
dovolovat síle a znalosti vesmíru vtékat do nás a skrze nás ve prospěch všech a uvědomovat si Ducha na všech místech.

Abyste se dostali do horního světa, musíte projít kritickým místem, kde se zdá, že cesta dál už nevede.
Při prvním vstupu do horního světa vaše zvíře nepůjde před vámi.
Když se vynoříte z problémů u vchodu, najdete zde svět se zemí, nebem a oblohou.
Vzhledem k tomu, že horní svět je projektováním života, možná uvidíte velká města a stavby nebývalé složitosti,
nebo se před vámi objeví široká a krásná krajina jakékoli geografické zóny.
Typický jas a čistota tohoto místa nás skoro vždycky překvapí svou krásou a harmoničností.
Můžete také zažít úplnou blaženost, pocit dosaženi emocionálně uspokojujícího vrcholu.
Horní svět jako místo krásy, harmonie a vizí, místo kde nacházíme spojence schopné dát nám odpovědi a rady.


Horní svět nás povzbuzuje, abychom se podívali na celý svůj život a díky sebeobjevení byli schopni uvolnit v sobě nahromaděnou energii, podobně,
jako nás Dolní svět povzbuzuje, abychom se ponořili hluboko do dědictví a tradice, uvědomili si své zdroje, vzpomněli si na vlastní schopnosti
a nasáli energii protékající vesmírem, aby naše kořeny byly vyživovány.
Střední svět je naším mateřským místem, naším domovem, kde zpracováváme, co jsme se naučili, meditujeme nad radami a léky,
které jsme získali z jiných světů.

Příkladem vlivu šamanismu na naši realitu je například skutečnost ve Findhornu ve Skotsku a v Perelandře ve Virginii.
Zde vzkvétá rostlinný život proti všem zákonům přírody proto, 
že lidé zde dosáhli v komunikaci s rostlinami úžasných výsledků.

Když lidé stojí tváří v tvář jemné realitě, mnohdy užasnou nad tím, jak rychle a lehce šamanismus funguje.
Pochybuji, že byste tomu sami věřili, kdybyste to sami neviděli.                                                                                                        George McDonald