Jdi na obsah Jdi na menu
       ≡ Přílohy  » Komentář ke stránkám
 


 Menu

Před lety jsem zvolil Designový web, ale v levém sloupci zvoleného designu eStránek se menu nerozbaluje. 
Proto jsem zvolil navigaci pomocí jednotlivých ≡ menu.
   
Odkazy na stránkách

Odkazy na jinou stránku uvnitř tohoto webu jsou obvykle provedeny formou textu s odkazem.
V tom případě se otevírá jiná stránka tohoto webu ve stejném okně. 
      Odkazy na jiné stránky jsou obvykle obsaženy v navigačních obrázcích a v tom případě se obvykle otevírá nové okno.
Na mobilních zařízeních je možné se obvykle vrátit šipkou vlevo <, a to v obou uvedených případech.
      Pro snadnější práci na mobilních zařízeních jsem některé odkazy zpracoval přímo s překladačem Google, což ovšem může někdy zpomalovat.
V Čínském prostředí se bohužel mohou vyskytovat reklamy a také mne už Defender na PC upozornil na přítomnost Malware.


Psaní čínských slov

Výraz tchaj-ťi každý zná a tak je mu asi jedno, jak je to zapsáno, ale skutečnosti je složitější.
V běžném slovníku představuje výraz tchaj asi 30 významů,  přičemž se liší v přepisu Pynijin: Tai1, Tai2 a Ti4 – každý ten přepis znamená něco jiného.
Tai4 má cca 10 významů a odpovídající čínský znak (budeme se zabývat jen zjednodušenými znaky, i když klasické někde uvádím)  
 představuje cca 5 velice souvisejících významů. Tedy výraz tchaj je velice zavádějící a málo říkající výraz.

Dostaneme se také k tomu, že se prakticky nikdo z nečínského prostředí nezabýval detailně názvy forem. Přitom málokdo uměl čínsky a Číňané,
když psali anglické názvy svých forem nebyli dokonalí v angličtině. Prostě západ vzal skutečnost, že jsou názvy poetické za samozřejmost a tak nad výtvory
mnohých škol nepřemýšlí, protože gram praxe je cennější, než tuna teorie. Pokud se však dopátráme k čínskému znaku často zjistíme,
že název formy má k poetickému dosti daleko a často velice přesně vyjadřuje to co se v dané formě cvičí.

Taj či, Taiji, Tai chi, tchaj-ťi. Ke se vzalo tolik názvů? 
      Výraz Taj či je z doby, kdy u mistra v Číně pobývalo z Čech jen velice málo lidí a obvykle ten výraz znamenal cvičení Tai chi pro zdraví.
Také se to v té době spojovalo s cvičením Zory Jandové, která ovšem velice dobře cvičila Tai Chi Quan. 
      Výraz Taiji je český a lingvisticky správný, protože je to složenina dvou českých přepisů Tai a Ji, přičemž oba znaky zapsané za sebou mají společný
význam, takže je vhodné to spojit do jednoho slova Taiji.
      Výraz Tai Chi je výraz anglický. Tedy nikoli překlad do češtiny, ale překlad do angličtiny. Ovšem dnešní multil-ingvistické překladače dávají tomuto
překladu přednost i v češtině a snad ani překlad Taiji v sobě nemají zanesen. Na certifikátu opravňujícím k lektorování Taiji je uvedeno Tai Chi. 
To je správně, protože Taiji je správný výraz platný jen pro české prostředí a takovému certifikátu by například v Anglii nerozuměli.
Také v názvech škol, které dnes v Číně nejeden mistr otevřel je název Tai Chi, protože je to výraz anglický – mezinárodní.
Kdyby měl na vývěsním štítu napsáno Taiji, bylo by komické, nebo by tam české turisty vítal česky.


Použité pojmy

Může se stát, že některé uvedené pojmy budou při čtení obtížně přijatelné. Každý z nás naplňoval své vědomí v jiném životě a za jiných situací.
Ani můj dnešní sortiment používaných pojmů nemusel být pro mne před nějakým časem přijatelný. Navíc se neustále vyvíjí obsah mého i vašeho vědomí.
Některá slova vznikla v minulosti pro popis určitých fenoménů a nelze hledat jiná jen proto, že nám kolektivní vědomí vštěpuje určitou morálku,
nebo určitý výklad. Příkladem takového pojmu je Bůh. Je to zkratka vyjadřující "Nekonečně Věčně se Vyvíjející" a označuje nadřazenou moudrost našeho
vesmíru. Vnitřně je možné komunikovat se všemi pojmy, které lze pojmenovat – ve vnitřním dialogu se stávají živými a každému se utvářejí do jiné 
podoby. Pokud jasnozřivý jedinec vidí na aortě čerta, vloží ho do zlaté koule a s láskou ho pošle do světla, může dojít k uzdravení. Pokud tam jiný vidí
šmouhu a stříbřitým chomáčem ji vyčistí, může dojít k uzdravení. Pokud někdo odpustí těm, kteří mu ukřivdili, nebo sám sobě, může dojít k uzdravení.
Aby mohlo dojít k nevratnému uzdravení, je potřeba takovou možnost připustit. Dejme prosím prostor čteným pojmům. Možná, až já budu svůj text číst
za deset let, bude mi připadat zralý na přepracování.


Přehrávání hudebních souborů

Protože přehrávání hudebních souborů v komprimovaném formátu (nejčastěji *.mp3) je spojeno s mnohými těžkostmi a nejednotným zobrazováním 
v jednotlivých prohlížečích, umístil jsem do příslušných míst stránky řádek s tlačítky, jejichž význam je následující:
Reload = Přehrávání se zastaví a hudební soubor se nastaví na začátek,       
Play = Spuštění přehrávání od místa kde bylo přerušeno tlačítkem Pause
Pause = Pauza, pokračování se aktivuje opakovaným stiskem tlačítka Play      
Volume = Hlasitost v 5 krocích (když to nehraje, může být hlasitost = 0)
Protože není vidět časový průběh přehrávání, rozdělil jsem (kde to šlo) delší soubory na části.  
Pokud je přehrávaný soubor umístěný na disku Google, stává se někdy, že odmítne soubor poskytnut, po nějakém čase se to zase zprovozní:
 

        ( Hurvínek – příklad )


Zamčená stránka heslem

Pokud nějaký prohledávač nabídne stránku, která je zamčená, může to mít dva důvody: 
Buď se jedná o stránku, která není z nějakého důvodu určena široké veřejnosti,
nebo je to stránka (například uvedená v menu), na které se právě pracuje – děkuji Vám za trpělivost.
                                                                                                                                                                                                    Jiří Cajthaml   smiley